Hakk?m?zda

2006 y?l?nda kurulan Ltd Luoyang Easttec Cam Otomasyon Equipment Co, tasar?m, imalat ve cam termal i?leme ekipmanlar? sat??? konusunda uzmanla?m?? bir yüksek teknoloji kurulu?tur. Easttec cam derin i?leme donan?mlar? tasar?m yapan profesyonel bir grup teknisyen vard?r ve yirmiden fazla y?ld?r üretimi. Ve zengin deneyim, sürekli yenilik, zarif tasar?m? ve Eupopean ?irketlerden ?izilen avantajlar? ile, ?irket mükemmel kalite, güvenilir performans ve uygun fiyat ile yeni cam i?leme ekipmanlar? üretmektedir.

Bu tasar?m ve kullan?c? ihtiya?lar?na g?re sanat cam yüzeyi ?s?l i?lem üretim hatt? hem de ?zel ?zellikleri ile cam temperleme üretimlerlede ayr?ca temel dizi cam temperleme ekipman ve birle?tirilen serisi cam temperleme ekipman sa?layan, ancak, sadece,

Ayr?ca cam derin i?leme teknolojisi, personel e?itimi, ekipman reform ve genel planlama ve cam derin -kapak tasar?m? i?in dan??manl?k hizmetleri sa?lamaktad?r. “?nde gelen teknoloji, sürekli at?l?mlar ve kapsaml? hizmet” entreprise ruhu rehberli?inde, firmam?z birlikte ilerleme sa?lamak sekt?ründe arkada?lar? ile ?al??mak istemektedir.

Profil

?

?


?
平码固定规律